http://146609.webhosting56.1blu.de 2019-2021 Yılında Yayınlanan Eser ve Yayınlanmak Üzere Kabul Alan Kongre Bildirileri, Makaleler: Küreselleşme’nin Progresyon ve Regresyon Sarmalında Konumsuz Seyir Rotası, 4. Mülkiye Uluslararası Kongresi “Küreselleşmenin Sonu mu?”, 15-16 Ekim 2020 Ankara PDF REVIEWING THE NATIONAL PACT AND TURKEY’S POSITION IN THE MIDDLE EAST IN THE CONTEXT OF ALİ EMİRİ EFENDİ’S APPROACH  3rd International African Conference on Current Studies of Science, Technology & Social Sciences, 27-28 February 2021 University of Abomey-Calavi (UAC), Abomey-Calavi, Benin PDF Doğu Akdeniz’in ve Kıbrıs Adasının Geleceğine İlişkin Belirsizlik ve Güvensizlik Osilasyonlarını Aşabilecek Algoritma Arayışı” (Osmanlı’dan Günümüze Kıbrıs - Dün, Bugün, Yarın, Editör: Dr. Fatma Çalik Orhun, Gazi Kitabevi, Ekim 2020, ISBN 978-625-7216-94-4, 631-666) PDF İslam Dünyası'nı Doğal Harmonisi ve Kültürel Ritmi içinde Nitelikli Okuma ve Anlama Klavuzu ( 1 ) Link İslam Dünyası'nı Doğal Harmonisi ve Kültürel Ritmi içinde Nitelikli Okuma ve Anlama Klavuzu ( 2 ) Link İslam Dünyası'nı Doğal Harmonisi ve Kültürel Ritmi içinde Nitelikli Okuma ve Anlama Klavuzu ( 3 ) Link From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations PDF Osmanlı Zımni Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin Paradoksal Modernleşme Demokratikleşme Gerilimi PDF Su Savaşı ve Su Barışı Arasında Politik Med-Cezir’ler ve Türkiye’nin Ortadoğu Su Siyaseti PDF Başkanlık Sistemi, Kavram ve Bağlamıyla Bir Bütün Olarak Fikri Takiple İnşa Edilebilir Link Ortadoğu’da Osmanlı Sonrası Süreçte Siyaset Labirenti ve Petrol Stratejileri PDF Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası Yeni Enerji ve Güvenlik Arayışı Kıyıdaş Ülkeler ve Diğer Aktörlerle Nasıl Uyumlaştırılabilir? PDF Türk-Amerikan İişkilerindeki Karşılıklı Derin Kuşatılmışlığın Yeni Güven Bunalımı PDF Türkiye’nin Ortadoğu’da Yeni Bir Dış Politikaya İhtiyacı Var Mı? PDF Türk-Alman İlişkileri ve I. Dünya Savaşı Dolayımında Enver Paşa’nın Hariciye Siyaseti  PDF Revisiting Lausanne After 100 Years in the Context of the National Pact Goal (İnönü University Press, 2019)